-Şirket kuruluşları ile ilgili olarak kısmen veya anahtar teslimi alabileceğiniz hizmetlerin sağlanması
– Kurulacak Şirket’in faaliyetlerine ve statüsüne en uygun olan Şirket nev’inin belirlenmesi ve optimal bir Ana sözleşme hazırlanması, kuruluş işlemlerinin yürütülüp, sonuçlandırılması,
– Tasfiye halindeki süreçte destek sağlanması ve Tasfiyenin sonuçlandırılması
– Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması
– İrtibat büroları faaliyet süre uzatım işlemlerinin yapılması
– İrtibat bürolarının Yabancı Sermaye Dairesi’ne gönderilen yıllık raporlarının hazırlanması Yabancı personelin oturma ve çalışma izinlerinin alınması.

Menü