-Özlük dosyalarının hazırlanması
– Bordronun hazırlanması
– Vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ile net ve brüt ücretin hesaplanması
– Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması.
– İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması
– İşten ayrılışta personele imzalatılması gereken ibraname, ihbarname gibi belgelerin hazırlanması.
– Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi.
– İşten ayrılan veya emekliliği gelen elemanların tazminat hesaplamalarının yapılması.
– Şirket-departman-kişi-bilgi-deneyim-kapasite analizi.
– Eğitim ve rotasyon hizmetlerinin sağlanması.

Menü