-Günümüzün hızla değişen dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde şirket yöneticileri, personellerinin kendi uzmanlık alanlarına odaklanabilmeleri amacıyla, şirketlerinin varlığını devam ettirirken yasal olarak yerine getirilmesi gereken görevler ve sorumluluklar için muhasebe ve mali işler konularında dış kaynak kullanımına yönelmektedirler. Bu çerçevede işletmelerin;
– Mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması
– Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari
– Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine kaydedilmesi ve sınıflandırılması
– Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi ve şirket mali verilerinin güvenilir ve gerçeğe uygunluğunun sağlanması
– Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun raporların yapılması(bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.),
– Sabit kıymetlere yönelik hizmetler
– Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü
– Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm beyan ve bildirgelerin verilmesi
– Şirketin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerinde köprü vazifesi üstlenilmesi
– Uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun raporlamaların yapılması.

Menü